مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 233: 28017:-3362056
نماد تجاری DLNMBCABEX0990805
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی مبین
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/28
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 8473.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 5932.00
حداکثر قیمت مجاز 84730.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 22500
1 60 40000
1 100 28479
1 100 31473
1 100 33009
1 100 33473
1 100 41229
1 140 23239
1 160 23789
1 160 25002
1 300 36599
تعداد حجم قیمت
1 300 8473
تاریخ حجم قیمت
1399/07/28 100 41,229
1399/07/28 60 تن 40,000
1399/07/28 140 36,599
تاريخ حجم قيمت
1399/07/20 300 تن 40,000
1399/04/10 60 تن 7,080
1399/04/10 100 تن 7,030
1399/04/10 40 تن 7,030
1399/03/20 60 تن 7,030
1399/02/29 60 تن 7,030
1399/02/03 40 تن 7,030
1398/12/20 40 تن 7,030
1398/12/04 20 تن 7,030
1398/12/04 20 تن 7,030
12345...>>