مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 117: 14055:-1686601
نماد تجاری DISSRCABEX0990803
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/28
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 200
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 66009.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 46207.00
حداکثر قیمت مجاز 660090.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 100 60000
4 100 66009
1 200 60000
تعداد حجم قیمت
1 600 66009
تاریخ حجم قیمت
1399/07/28 100 66,009
1399/07/28 100 تن 66,009
1399/07/28 100 66,009
1399/07/28 100 تن 66,009
تاريخ حجم قيمت
1399/04/21 100 تن 45,889
1399/04/21 40 تن 45,779
1399/04/21 60 تن 45,779
1399/02/28 40 تن 23,096
1399/02/28 47 تن 23,096
1399/02/27 25 تن 23,096
1399/02/27 50 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
12345...>>