مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 14: 29:22
نماد تجاری IGBNDCABEX2990911
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 265.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -264735.00
حداکثر قیمت مجاز 265265.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/06/12 6000 تن 255
1399/05/28 3000 تن 255
1399/04/24 1000 تن 250
1399/03/13 6000 تن 350
1399/02/23 3000 تن 310
1399/02/23 3000 تن 310
1399/02/16 10000 تن 245
1399/02/16 10000 تن 245
1398/11/15 1000 تن 560
1398/11/15 2500 تن 530
12