مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 13: 53:21
نماد تجاری IGBNDCABEX0990912
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 265.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -264735.00
حداکثر قیمت مجاز 265265.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/07/08 3000 تن 272.5
1399/07/08 3000 تن 272.2
1399/07/08 3000 تن 271.12
1399/06/25 3000 تن 251.97
1399/06/25 6000 تن 250
1399/06/19 10000 تن 250
1399/06/18 3000 تن 255
1399/06/18 3000 تن 255
1399/06/18 10000 تن 250
1399/05/28 9000 تن 250
12345...>>