مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1094: 131323:-15758763
نماد تجاری DISTBCABEX0991210
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/03
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 103336.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 72336.00
حداکثر قیمت مجاز 1033360.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 20 103336
1 100 103336
تعداد حجم قیمت
1 1000 103336
تاریخ حجم قیمت
1399/12/03 20 103,336
1399/12/05 100 تن 103,336
1399/12/06 20 103,336
تاريخ حجم قيمت
1400/01/08 25 تن 112,278
1399/12/17 200 تن 107,502
1399/12/17 25 تن 107,502
1399/10/13 20 تن 92,597
1399/10/13 20 تن 92,597
1399/09/08 80 تن 86,411
1399/09/08 80 تن 86,411
1399/09/02 1000 تن 86,411
1399/08/28 50 تن 79,826
1399/08/24 80 تن 79,826
12345...>>