مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1048: 125772:-15092642
نماد تجاری DSCESCABEX0991211
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/04
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 96454.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 67518.00
حداکثر قیمت مجاز 964540.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 30000 96454
1 90000 96454
تعداد حجم قیمت
1 1008000 96454
تاریخ حجم قیمت
1399/12/04 30000 96,454
1399/12/04 30000 ليتر 96,454
1399/12/09 90000 96,454
تاريخ حجم قيمت
1400/01/23 30000 ليتر 92,038
1400/01/15 30000 ليتر 102,331
1400/01/15 30000 ليتر 102,331
1400/01/15 30000 ليتر 102,331
1399/11/19 60000 ليتر 89,295
1399/11/19 30000 ليتر 89,295
1399/11/19 30000 ليتر 89,295
1399/11/12 30000 ليتر 91,477
1399/11/12 30000 ليتر 91,477
1399/11/12 30000 ليتر 91,477
12345...>>