مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1046: 125553:-15066361
نماد تجاری DSBESCABEX0991211
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/04
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 97486.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 68241.00
حداکثر قیمت مجاز 974860.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
4 30000 97486
تعداد حجم قیمت
1 1008000 97486
تاریخ حجم قیمت
1399/12/04 30000 97,486
1399/12/04 30000 ليتر 97,486
1399/12/04 30000 97,486
1399/12/04 30000 ليتر 97,486
تاريخ حجم قيمت
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 30000 ليتر 93,119
1400/01/23 60000 ليتر 93,119
1400/01/15 30000 ليتر 103,160
12345...>>