مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2700000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1063: 127579:-15309513
نماد تجاری DSVESCABEX1991209
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/04
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2700000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 93054.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 65138.00
حداکثر قیمت مجاز 930540.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 93054
1 60000 93054
تعداد حجم قیمت
1 2700000 93054
تاریخ حجم قیمت
1399/12/04 60000 93,054
1399/12/05 30000 ليتر 93,054
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد