مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1088: 130562:-15667448
نماد تجاری DPEPDCAB00W991216
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 555.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -554445.00
حداکثر قیمت مجاز 555555.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 4500 555
تعداد حجم قیمت
1 10000 555
تاریخ حجم قیمت
1399/12/09 4500 555
تاريخ حجم قيمت
1399/12/26 3200 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 430
1399/11/11 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 555
1399/09/15 12000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 555
1399/09/08 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 555
1399/08/17 15000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 565