مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1071: 128560:-15427231
نماد تجاری DCQABCABEX0991212
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 86170.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 60319.00
حداکثر قیمت مجاز 861700.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 86170
تعداد حجم قیمت
1 4000 86170
تاریخ حجم قیمت
1399/12/09 500 86,170
تاريخ حجم قيمت
1399/12/18 1000 تن 86,170
1399/12/12 200 تن 86,170
1399/12/12 400 تن 86,170
1399/10/22 100 تن 77,378
1399/10/22 1500 تن 77,378
1399/08/24 1000 تن 61,328
1399/08/24 500 تن 61,328
1399/08/05 500 تن 61,328
1399/08/05 1000 تن 61,328
1399/07/16 300 تن 49,895
12345...>>