مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1093: 131196:-15743576
نماد تجاری DNLABCABEX0991212
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 100206.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 70145.00
حداکثر قیمت مجاز 1002060.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 100206
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/01/22 50 تن 109,114
1399/12/18 75 تن 101,982
1399/12/18 25 تن 101,982
1399/12/04 25 تن 100,206
1399/12/04 25 تن 100,206
1399/11/19 25 تن 92,290
1399/11/19 25 تن 92,290
1399/11/19 100 تن 92,290
1399/11/19 100 تن 92,290
1399/10/08 50 تن 89,945
12345...>>