مشاهده اطلاعات نماد : آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 928: 111387:-13366456
نماد تجاری IIRSRCABEX0991217
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/10
نام تجاری کالا آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 505.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -504495.00
حداکثر قیمت مجاز 505505.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30
تعداد حجم قیمت
1 100 505
تعداد حجم قیمت
1 500 505
تاریخ حجم قیمت
1399/12/10 100 505
تاريخ حجم قيمت
1400/01/22 400 تن 490.07
1400/01/22 600 تن 485
1397/03/07 130 تن 680.18
1397/02/16 48 تن 606.29
1397/02/09 252 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1396/05/31 300 تن 448.81
1396/05/18 220 تن 450.77
12