اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/07/2911:00:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/07/2911:00:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/07/2911:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 506 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/07/2912:00:00 -
نفت کوره 280 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی لیتر 9 میلیون - سلفمفيد1396/07/2910:45:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 1.8 میلیون 600,000 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/2911:15:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 600 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/2910:30:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 402 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/2911:30:00 -
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 65,000 - نقدیسهم آشنا1396/07/2910:30:00 -
آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 300 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/2913:00:00 -
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقدیبانک ملي ايران1396/07/3014:00:00 -