اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پریمیومخبرگان سهام1397/07/0113:00:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل مترمكعب 1,500 504 نقدیخبرگان سهام1397/07/0113:30:00 -
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پریمیومپارس ايده بنيان1397/07/0114:00:00 -
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 20,000 - نقدیباهنر1397/07/0111:00:00 -
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 500 2,500 نقدیفارابي1397/07/0111:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - نقدیآگاه1397/07/0111:00:00 -