اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديبانک پارسيان1399/11/0112:40:00 -
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل تن 4,000 - نقديبانک پارسيان1399/11/0112:30:00 -
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل تن 4,000 - نقديبانک پارسيان1399/11/0112:20:00 -
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پريميومتأمين سرمايه نوين1399/11/0112:10:00 -
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديصبا تامين1399/11/0112:00:00 -
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران) تن 20,000 - کشف پريميوماقتصاد بیدار1399/10/3014:00:00 -
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی تن 1,495 - سلفبانک ملي ايران1399/10/3011:35:00 -
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی تن 700 - سلفصبا جهاد1399/10/3011:30:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 484 - سلفسینا1399/10/3011:25:00 -
برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی تن 675 - سلفبانک رفاه کارگران1399/10/3011:20:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 300 - نقديبانک تجارت1399/10/3011:15:00 -
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی تن 792 - سلفباهنر1399/10/3011:10:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 3,250 - سلفبانک صنعت و معدن1399/10/3011:05:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,452 - نقديبانک ملي ايران1399/10/3011:00:00 -
میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S-500) تن 3,014 - نسيهخبرگان سهام1399/10/3010:45:00 -
12