اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل بشکه 2 میلیون - کشف پريميومخبرگان سهام1398/08/2713:30:00 -
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديفارابي1398/08/2713:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقدينوانديشان بازار سرمايه1398/08/2713:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديسینا1398/08/2712:30:00 -
گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل تن 1,500 - کشف پريميومباهنر1398/08/2714:00:00 -
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 1,000 - نقديملل پویا1398/08/2712:00:00 -
آيزوفيد پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 2,000 - نقديسینا1398/08/2711:00:00 -
اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی تن 1,012 - نقديخبرگان سهام1398/08/2710:00:00 -
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديايساتيس پويا1398/08/2814:30:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديبانک صنعت و معدن1398/08/2812:15:00 -
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديمفيد1398/08/2813:45:00 دریافت فایل
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديرضوي1398/08/2812:00:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديبهمن1398/08/2813:15:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 50,000 - نقديبانک تجارت1398/08/2814:15:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 50,000 25,000 نقديسپهر باستان1398/08/2813:45:00 -
12