اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل تن 10,000 - نقديخبرگان سهام1399/09/0514:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی ليتر 1.2 میلیون - نقديبانک تجارت1399/09/0513:45:00 -
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل بشکه نفت خام سنگين 1,000,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1399/09/0513:30:00 -
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل دریایی بشکه 1,000,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1399/09/0513:00:00 -
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 1,500 - نقديباهنر1399/09/0512:45:00 -
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل بشکه نفت خام سبک 1,000,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1399/09/0512:30:00 -
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پريميومرضوي1399/09/0512:20:00 -
نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل تن 308 - نقديرضوي1399/09/0512:15:00 -
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل تن 40,000 - کشف پريميومرضوي1399/09/0512:10:00 -
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل ليتر 1.2 میلیون - نقديبانک رفاه کارگران1399/09/0512:00:00 -
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومنگاه نوین1399/09/0413:30:00 دریافت فایل
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 9,000 - نقديخبرگان سهام1399/09/0413:20:00 دریافت فایل
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومآفتاب درخشان خاورمیانه1399/09/0413:10:00 دریافت فایل
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقديرضوي1399/09/0413:00:00 دریافت فایل
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديبانک ملي ايران1399/09/0412:50:00 -
123