اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک تن 5,000 - نقدیآگاه1397/03/0214:15:00 -
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل به مقصد افغانستان تن 2,000 - نقدیمفيد1397/03/0213:00:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد افغانستان تن 8,000 - نقدیبانک مسکن1397/03/0213:30:00 -
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل (بازرگانی گاز ایران) تن 2,000 - کشف پریمیومخبرگان سهام1397/03/0214:00:00 -
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی تن 1,012 - سلفبانک ملي ايران1397/03/0211:15:00 -
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی تن 4,000 - نقدیبانک رفاه کارگران1397/03/0211:30:00 -
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده مترمكعب 3,000 - نقدیبانک پاسارگاد1397/03/0211:45:00 -
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی لیتر 1.5 میلیون - نقدیبانک ملت1397/03/0210:45:00 -
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن 3,000 - نقدیبانک ملت1397/03/0212:15:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - سلفبانک تات1397/03/0211:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - سلفبانک تات1397/03/0211:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - سلفبانک تات1397/03/0211:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - سلفبانک تات1397/03/0211:30:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 700 - نقدیفارابي1397/03/0210:15:00 -