اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پریمیومآتي ساز بازار1396/05/3113:30:00 دریافت فایل
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل تن 300 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/3113:00:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 2,002 - نقدیبانک ملي ايران1396/05/3111:15:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده لیتر 2 میلیون - نسیهنوانديشان بازار سرمايه1396/05/3111:45:00 -
نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی تن 3,000 - نسیهنوانديشان بازار سرمايه1396/05/3111:00:00 -
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی تن 2,000 - سلفبانک صنعت و معدن1396/05/3111:30:00 -
ميعانات گازي پالایش گاز سراجه قم در رينگ داخلي تن 10,010 - نسیهخبرگان سهام1396/05/3112:00:00 -