اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد افغانستان تن 2,000 - نقدیبانک مسکن1397/04/2613:00:00 -
سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی مترمكعب 10,002 - نقدیبانک رفاه کارگران1397/04/2611:45:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 2,002 - نقدیبانک ملي ايران1397/04/2611:15:00 -
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 20,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1397/04/2611:00:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی لیتر 1.5 میلیون 1,000,000 نقدیفارابي1397/04/2610:45:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 1,000 500 نقدیفارابي1397/04/2610:15:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد ارمنستان تن 2,000 - نقدیبانک ملت1397/04/2714:00:00 -
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل به مقصد افغانستان تن 2,000 - نقدیمفيد1397/04/2713:45:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت رفسنجان به مقصد پاکستان تن 2,000 - نقدیبانک کشاورزي1397/04/2713:30:00 -
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی تن 1,012 - سلفبانک ملي ايران1397/04/2711:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000 - نقدیآگاه1397/04/2711:00:00 -
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی تن 3,000 - نقدیبانک پاسارگاد1397/04/2712:00:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی لیتر 1.5 میلیون 1,000,000 نقدیفارابي1397/04/2710:30:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي لیتر 500,000 500,000 نقدیفارابي1397/04/2711:15:00 -
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 500 500 نقدیفارابي1397/04/2710:15:00 -
12