اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114 هامون گستر نفت باختر در رینگ بین الملل تن 1,600 - نقديبهپرور1399/07/0612:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 10,000 - نقديبهگزين1399/07/0511:00:00 -
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی تن 4,000 - نقديخبرگان سهام1399/07/0510:40:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 1,000 - نقديبانک رفاه کارگران1399/07/0510:30:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 600 - نقديبانک رفاه کارگران1399/07/0510:20:00 -
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي تن 5,000 - نقديمفيد1399/07/0510:10:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي ليتر 2.4 میلیون - نقديبانک رفاه کارگران1399/07/0510:00:00 -