اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديبانک صنعت و معدن1397/10/2910:30:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديبانک صنعت و معدن1397/10/2911:30:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقديبانک صنعت و معدن1397/10/2911:00:00 -
نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل تن 20,000 - نقديمفيد1397/10/3013:00:00 دریافت فایل
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل بشکه نفت خام سبک 1,000,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1397/11/0114:30:00 -