اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل(عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) تن 2,500 - کشف پريميومبانک تجارت1399/04/1612:30:00 -
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران) تن 20,000 - کشف پريميوماقتصاد بیدار1399/04/1614:00:00 -
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 15,000 - نقديآراد ايرانيان1399/04/1612:15:00 -
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 5,000 - نقديرضوي1399/04/1612:00:00 -
گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميوماقتصاد بیدار1399/04/1612:45:00 -
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومبهپرور1399/04/1613:00:00 -
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومنهايت نگر1399/04/1613:30:00 -
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پريميومبانک رفاه کارگران1399/04/1613:45:00 -
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 2,500 - نقديدانایان پارس1399/04/1613:15:00 -
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی تن 1,250 - نقديپارس ايده بنيان1399/04/1611:00:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 3,600 - سلفبانک صنعت و معدن1399/04/1611:10:00 -
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی تن 5,000 - نقديبانک رفاه کارگران1399/04/1610:30:00 -
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی تن 1,254 - نقديبانک ملي ايران1399/04/1611:05:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 250 - نقديبانک ملي ايران1399/04/1611:20:00 -
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 102 - سلفبانک ملي ايران1399/04/1611:30:00 -
1234