ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفتاطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفت در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی 980402اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی 980402 دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص پیش پرداختاطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی 980305اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی 980305 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکیاطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر ساعت معاملاتی در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ایام نوروز 98اطلاعیه در خصوص تغییر ساعت معاملاتی در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ایام نوروز 98 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 19/12/97 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی " اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/12/14" دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه اطلاعیه لغو عرضه حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/12/06 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/11/29 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه طلاعیه لغو عرضه هیدروکربن MC160 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/11/28 دریافت فایل
12345...>>