ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکیمبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتیاطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/06/21 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/06/11 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 96/06/06اطلاعیه لغو عرضه نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/06/06 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/06/04 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 96/05/31اطلاعیه لغو عرضه میعانات گازی پالایش گاز سراجه قم در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/05/31 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی به اطلاع مشتریان و کارگزاران محترم می رساند، وفق ماده 4 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، ساعات معاملاتی بازار فیزیکی در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران در تاریخ 23/05/96 تا ساعت 18:00 تمدید می‌گردد. دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتیاطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 23/05/96 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه مورخ 96.05.17اطلاعیه لغو عرضه نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/05/17 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضهاطلاعیه لغو عرضه گازمایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/05/11 دریافت فایل
" اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 27/04/96"به اطلاع مشتریان و کارگزاران محترم می رساند، وفق ماده 4 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، ساعات معاملاتی تابلوی برق بازار فیزیکی در رینگ داخلی بورس انرژی ایران در تاریخ 27/04/96 تا ساعت 17:30 تمدید می‌گردد. مدیریت عملیات بازار برق دریافت فایل
12