ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفتاطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفت در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص عرضه میعانات گازی پارس جنوبیاطلاعیه در خصوص عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضهاطلاعیه لغو عرضه گازمایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی در تاریخ 98/06/25 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضهاطلاعیه لغو عرضه نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازار فیزیکی در تاریخ 98/06/03 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضهاطلاعیه لغو عرضه برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی در تاریخ 98/05/30 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتیاطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 98/05/28 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص فروش نفت گاز (گازوئیل) 5000PPMاطلاعیه مهم در خصوص فروش نفت گاز (گازوئیل) 5000PPM با تناژ کمتر از 10,000 تن در بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه اطلاعیه لغو عرضه برش سنگین حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 98/05/27 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتیاطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 98/05/23 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتیاطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 98/05/22 دریافت فایل
عرضه هفتگی فرآورده نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در رینگ داخلی بورس انرژی ایرانعرضه هفتگی فرآورده نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در رینگ داخلی بورس انرژی ایران طبق نامه شماره 38893 مورخ 1398/5/20(به شرح پیوست) دریافت فایل
12345...>>