ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی 97/01/22اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 22/01/97 دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال96مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال96 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه آیزوفید پالایش نفت تبریز مورخ 97/01/21اطلاعیه لغو عرضه آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 21/01/97 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 97/01/21اطلاعیه لغو عرضه نفتای سبک پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 21/01/97 دریافت فایل
اطلاعیه تغییر ساعت معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ایام نوروزاطلاعیه تغییر ساعت معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ایام نوروز دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه در تاریخ 26/10/96اطلاعیه لغو عرضه حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 26/10/96 دریافت فایل
اطاعیه لغو عرضه 961002اطلاعیه لغو عرضه پروپیلن پالایش نفت شازند در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 02/10/96 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 96/08/21اطلاعیه لغو عرضه های پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/08/21 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی " اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/09/07" دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 96/08/16اطلاعیه لغو عرضه حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/08/16 دریافت فایل
123