ساير اطلاعيه ها و گزارش ها


عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی اطلاعیه در خصوص پیش پرداخت خرید فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی تغییر سقف نوسان مجاز قیمت محصولات پتروشیمی دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفتاطلاعیه در خصوص تغییر سقف نوسان مجاز قیمت فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایش نفت در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) لزوم ثبت صورتحسابهای فروش از سوی عرضه کنندگان در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) دریافت فایل
اطلاعیه پیش پرداخت بین المللاطلاعیه مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل
اطلاعیه تسهیم به نسبت در بورس انرژیاطلاعیه فرآیند اجرای رویه تسهیم به نسبت بر اساس ماده 40 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی دریافت فایل
مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97مبلغ پیش پرداخت به ازای هر واحد عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی - سال97 دریافت فایل
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایراناطلاعیه مهم در خصوص اعلام شماره حساب برای واریز پیش پرداخت جهت حضور در عرضه های تابلو ی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دریافت فایل

عنوانتوضیحات پیوست
اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/08/21 دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص دومین عرضه نفت خام سبک اطلاعیه در خصوص عرضه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورخ 97/08/20 دریافت فایل
اطلاعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران اطلاعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل در تاریخ 97/08/20 دریافت فایل
اطلاعیه در خصوص بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران جهت صدور ضمانت‌نامه بانکی اطلاعیه در خصوص بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران جهت صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تعهد پرداخت در عرضه نفت خام سبک دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 97/07/30اطلاعیه لغو عرضه ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/07/30 دریافت فایل
اطلاعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایراناطلاعیه عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل در تاریخ 97/08/06 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه 96/07/21اطلاعیه لغو عرضه حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 96/07/21 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/07/11 دریافت فایل
اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 97/07/11 دریافت فایل
اطلاعیه لغو عرضه ال سی او اطلاعیه لغو عرضه ال سی او پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در تاریخ 11/07/97 دریافت فایل
12345