تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
918.026 میلیارد
تعداد کل معاملات 67
ارزش معاملات مازاد
40.304 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 8
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 79,287 ریال
1399/09/11 10:00:00
برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 53,300 ریال
1399/09/11 10:15:00
اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
520 تن
هر كيلوگرم 52,500 ریال
1399/09/11 10:30:00
برق شرکت نیروگاهی تجارت فارس - نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 520 ریال
1399/09/11 11:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 310 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/11 12:00:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 310 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/11 12:10:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 315 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/11 12:20:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 305.22 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/12 12:00:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 335 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/12 12:10:00
رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
30,000 تن
هر تن -40 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/12 12:20:00
برش سبك شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل
40,000 تن
هر تن -42.79 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/12 12:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
240,000
870,000
90,000
هر ليتر 71,299 ریال
79.142 میلیارد ريال
1399/09/08
10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
160
-
840
هر كيلوگرم 86,411 ریال
13.826 میلیارد ريال
1399/09/08
10:20:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
6,000
-
12,000
هر تن -29 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
359.642 میلیارد ريال
1399/09/08
12:00:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
8.94 میلیون
-
60,000
هر ليتر 71,299 ریال
637.413 میلیارد ريال
1399/09/09
10:00:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
300
-
1,700
هر كيلوگرم 66,625 ریال
19.988 میلیارد ريال
1399/09/09
10:20:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
50
-
950
هر كيلوگرم 102,907 ریال
5.145 میلیارد ريال
1399/09/09
10:50:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
30,000
-
2.01 میلیون
هر ليتر 71,299 ریال
2.139 میلیارد ريال
1399/09/09
11:00:00
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
1,300
-
3,700
هر كيلوگرم 71,807 ریال
93.349 میلیارد ريال
1399/09/10
10:05:00
اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
851
-
161
هر كيلوگرم 60,000 ریال
51.06 میلیارد ريال
1399/09/10
10:50:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
150 تن
645
150
هر كيلوگرم 54,523 ریال
8.178 میلیارد ريال
1399/09/10
10:00:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1399/09/10
10:10:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
700 تن
-
-
-
- ريال
1399/09/10
10:20:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
600 تن
-
-
-
- ريال
1399/09/10
10:25:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
60 تن
372
60
هر كيلوگرم 56,658.2 ریال
3.399 میلیارد ريال
1399/09/10
10:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
600,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1399/09/10
10:35:00
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
1,014 تن
1,014
1,014
هر كيلوگرم 51,000 ریال
51.714 میلیارد ريال
1399/09/10
10:40:00
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
100 تن
20
20
هر كيلوگرم 197,512 ریال
3.95 میلیارد ريال
1399/09/10
10:45:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
2,500 تن
-
-
-
- ريال
1399/09/10
10:55:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,551 تن
3,795
1,551
هر كيلوگرم 60,474.695 ریال
93.796 میلیارد ريال
1399/09/10
11:05:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
3,075 تن
3,725
3,075
هر كيلوگرم 48,416 ریال
148.879 میلیارد ريال
1399/09/10
11:10:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
500 تن
600
500
هر كيلوگرم 70,047 ریال
35.024 میلیارد ريال
1399/09/10
11:15:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
1,012 تن
1,012
1,012
هر كيلوگرم 70,047 ریال
70.888 میلیارد ريال
1399/09/10
11:20:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
200 تن
200
200
هر كيلوگرم 70,047 ریال
14.009 میلیارد ريال
1399/09/10
11:25:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
300 تن
500
300
هر كيلوگرم 66,000 ریال
19.8 میلیارد ريال
1399/09/10
11:30:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
4,000 تن
4,000
4,000
هر تن 79.925 میلیون ریال
319.701 میلیارد ريال
1399/09/10
12:00:00