تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
1.5 میلیون ليتر
هر ليتر 48,927 ریال
1398/09/24 10:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
400 تن
هر كيلوگرم 39,449 ریال
1398/09/24 10:10:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
800,000 ليتر
هر ليتر 49,175 ریال
1398/09/24 10:10:00
حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
3 میلیون ليتر
هر ليتر 49,175 ریال
1398/09/24 10:20:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
800 تن
هر كيلوگرم 33,125 ریال
1398/09/24 10:20:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
2,000 تن
هر كيلوگرم 39,449 ریال
1398/09/24 10:30:00
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 50,217 ریال
1398/09/24 10:40:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
800 تن
هر كيلوگرم 50,217 ریال
1398/09/24 10:50:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 50,217 ریال
1398/09/24 11:00:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
800,000 ليتر
هر ليتر 34,714 ریال
1398/09/24 11:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
150,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 500 ریال
1398/09/24 11:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
150,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 500 ریال
1398/09/24 11:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
150,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 500 ریال
1398/09/24 11:15:00
نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
2,000 مترمكعب
هر ليتر 36,156 ریال
1398/09/24 11:15:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
3,000 تن
هر كيلوگرم 27,885 ریال
1398/09/24 11:30:00
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
70,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460 ریال
1398/09/24 11:30:00
برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
13,500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1398/09/24 12:00:00
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
70,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400 ریال
1398/09/24 12:00:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -138 ریال
1398/09/24 12:15:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
150,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1398/09/24 12:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 468.99 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/25 13:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 480 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/25 13:15:00
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
2 میلیون بشکه
هر بشکه -6 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/25 14:00:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 475 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:00:00
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
50,000 تن
هر تن 640 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:05:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 570 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:10:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 460 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:15:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 520 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:20:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 460 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:25:00
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 607 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 12:30:00
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک -7 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/26 14:15:00
نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
2 میلیون بشکه نفت خام سنگين
هر بشکه نفت خام سنگين -8.5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/09/27 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
30
1,970
-
هر كيلوگرم 39,449 ریال
78.898 میلیارد ريال
1398/09/18
10:10:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
750
-
1,650
هر مترمكعب 440 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
42.977 میلیارد ريال
1398/09/18
13:00:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
150,000
-
354,000
هر ليتر 51,257 ریال
7.689 میلیارد ريال
1398/09/19
10:50:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
30,000
-
978,000
هر ليتر 49,428 ریال
1.483 میلیارد ريال
1398/09/19
10:55:00
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
800
350
600
هر كيلوگرم 16,728 ریال
19.237 میلیارد ريال
1398/09/19
11:00:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
1,875
875
2,950
هر كيلوگرم 16,728 ریال
46.002 میلیارد ريال
1398/09/19
11:10:00
حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
30,000
30,000
450,000
هر ليتر 51,257 ریال
3.075 میلیارد ريال
1398/09/19
11:15:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
175
1,825
-
هر كيلوگرم 39,449 ریال
78.898 میلیارد ريال
1398/09/19
11:20:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
125
125
2,750
هر تن 514 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
17.285 میلیارد ريال
1398/09/19
12:00:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
500
500
9,000
هر كيلوگرم 75,160 ریال
75.16 میلیارد ريال
1398/09/20
11:15:00
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمده
500
500
3,000
هر تن 535 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
72.062 میلیارد ريال
1398/09/20
13:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
90,000
-
2.31 میلیون
هر ليتر 48,927 ریال
4.403 میلیارد ريال
1398/09/23
10:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
170
-
130
هر كيلوگرم 44,764 ریال
7.61 میلیارد ريال
1398/09/23
10:00:00
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
300,000
-
2.7 میلیون
هر ليتر 48,927 ریال
14.678 میلیارد ريال
1398/09/23
10:30:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
1.02 میلیون
-
1.98 میلیون
هر ليتر 48,927 ریال
49.906 میلیارد ريال
1398/09/23
11:00:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
500
-
2,500
هر كيلوگرم 58,532 ریال
29.266 میلیارد ريال
1398/09/23
11:10:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه