تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
57.906 میلیارد
تعداد کل معاملات 38
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 26,374 ریال
1397/03/02 11:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
هر کیلووات بر هر ساعت 435 ریال
1397/03/02 11:30:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده
3,000 مترمكعب
هر لیتر 23,569 ریال
1397/03/02 11:45:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 26,406 ریال
1397/03/02 12:15:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000
1,500
هر کیلووات بر هر ساعت 435 ریال
1397/03/02
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000
1,500
هر کیلووات بر هر ساعت 435 ریال
1397/03/02
11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 10,000
1,500
هر کیلووات بر هر ساعت 435 ریال
1397/03/02
11:00:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
تن 1,012
10,120
هر كيلوگرم 17,445 ریال
1397/03/02
11:15:00
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
1.5 میلیون لیتر
38.56 میلیون
1.5 میلیون
هر لیتر 25,925 ریال
38.888 میلیارد ريال
1397/03/02
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
700 تن
3,700
700
هر كيلوگرم 27,170 ریال
19.019 میلیارد ريال
1397/03/02
10:15:00