تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
80.57 میلیارد
تعداد کل معاملات 16
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون ليتر
هر ليتر 44,117 ریال
1398/01/07 10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 46,977 ریال
1398/01/07 10:15:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 41,404 ریال
1398/01/07 10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 55,945 ریال
1398/01/07 10:45:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 35,733 ریال
1398/01/07 11:00:00
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 42,576 ریال
1398/01/07 11:15:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 42,185 ریال
1398/01/07 11:30:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
504,000 ليتر
هر ليتر 42,185 ریال
1398/01/07 11:30:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 48,654 ریال
1398/01/07 11:45:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
1.008 میلیون ليتر
هر ليتر 46,909 ریال
1398/01/07 11:45:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.04 میلیون ليتر
هر ليتر 44,117 ریال
1398/01/07 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 413.05 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/01/10 12:30:00
نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
1,000,000 بشکه نفت خام سبک
هر بشکه نفت خام سبک 63.36 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1398/01/20 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
200 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
10:00:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
200 تن
475
200
هر كيلوگرم 33,621 ریال
6.724 میلیارد ريال
1398/01/06
10:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
10:15:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200 تن
200
200
هر كيلوگرم 42,076 ریال
8.415 میلیارد ريال
1398/01/06
10:15:00
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
10:30:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
2,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
10:45:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
506 تن
924
506
هر كيلوگرم 33,621 ریال
17.012 میلیارد ريال
1398/01/06
11:00:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
100 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
11:00:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
1,000 تن
-
-
-
- ريال
1398/01/06
11:15:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
1,000,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1398/01/06
11:15:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,705 تن
6,501
1,705
هر كيلوگرم 27,160.529 ریال
46.309 میلیارد ريال
1398/01/06
12:00:00