تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون ليتر
هر ليتر 48,169 ریال
1399/07/05 10:00:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
5,000 تن
هر كيلوگرم 49,895 ریال
1399/07/05 10:10:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 59,412 ریال
1399/07/05 10:20:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 61,201 ریال
1399/07/05 10:30:00
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 74,046 ریال
1399/07/05 10:40:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 600 ریال
1399/07/05 11:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114 هامون گستر نفت باختر در رینگ بین الملل
1,600 تن
هر تن 246 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/06 12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
44
-
176
هر تن 283.5 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
3.216 میلیارد ريال
1399/06/31
13:00:00
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
300
1,700
1,000
هر كيلوگرم 76,934 ریال
153.868 میلیارد ريال
1399/07/02
10:25:00
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
88
-
924
هر كيلوگرم 68,499 ریال
6.028 میلیارد ريال
1399/07/02
10:40:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه