تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
600 تن
هر كيلوگرم 13,100 ریال
1396/07/29 10:30:00
برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
65,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 500 ریال
1396/07/29 10:30:00
نفت کوره 280 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
9 میلیون لیتر
هر لیتر 9,638 ریال
1396/07/29 10:45:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 21,806 ریال
1396/07/29 11:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 21,958 ریال
1396/07/29 11:00:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 21,996 ریال
1396/07/29 11:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.8 میلیون لیتر
هر لیتر 16,058 ریال
1396/07/29 11:15:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
402 مترمكعب
هر لیتر 14,462 ریال
1396/07/29 11:30:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
506 تن
هر كيلوگرم 12,120 ریال
1396/07/29 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
300 تن
هر تن 403.63 دلار (بانک مرکزی)
1396/07/29 13:00:00
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 478 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/07/30 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
50
190
360
هر كيلوگرم 13,100 ریال
3.144 میلیارد ريال
1396/07/22
10:30:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
100
-
400
هر كيلوگرم 13,100 ریال
1.31 میلیارد ريال
1396/07/24
10:00:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
2,150
925
1,425
هر كيلوگرم 10,509 ریال
32.315 میلیارد ريال
1396/07/24
11:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
30
-
1,170
هر مترمكعب 481 دلار (بانک مرکزی)
494.141 میلیون ريال
1396/07/25
13:00:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
100
-
900
هر مترمكعب 461 دلار (بانک مرکزی)
1.58 میلیارد ريال
1396/07/26
13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه