تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
310.507 میلیارد
تعداد کل معاملات 35
ارزش معاملات مازاد
12.678 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 7
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 25,129 ریال
1397/04/27 10:15:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
1.5 میلیون لیتر
هر لیتر 24,792 ریال
1397/04/27 10:30:00
برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
1,012 تن
هر كيلوگرم 17,765 ریال
1397/04/27 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
هر کیلووات بر هر ساعت 450 ریال
1397/04/27 11:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
500,000 لیتر
هر لیتر 22,122 ریال
1397/04/27 11:15:00
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 25,779 ریال
1397/04/27 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
3,200
50
1,050
هر كيلوگرم 13,900 ریال
45.175 میلیارد ريال
1397/04/25
11:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
2.2 میلیون
300,000
-
هر لیتر 24,792 ریال
61.98 میلیارد ريال
1397/04/26
10:45:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
1,650
352
-
هر كيلوگرم 13,900 ریال
27.828 میلیارد ريال
1397/04/26
11:15:00
سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
9,999
-
3
هر لیتر 19,311 ریال
193.091 میلیارد ريال
1397/04/26
11:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
1,000 تن
4,600
1,000
هر كيلوگرم 27,253 ریال
27.253 میلیارد ريال
1397/04/26
10:15:00
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
20,000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل
18,000
18,000
هر کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 319,920 ریال
5.759 میلیارد ريال
1397/04/26
11:00:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت ساری به مقصد افغانستان
2,000 تن
-
-
-
- ريال
1397/04/26
13:00:00