تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون ليتر
هر ليتر 38,943 ریال
1399/04/14 10:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 51,808 ریال
1399/04/14 10:10:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 43,202 ریال
1399/04/14 10:20:00
نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
15,000 تن
هر كيلوگرم 50,018 ریال
1399/04/14 10:30:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 43,503 ریال
1399/04/14 10:40:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
400 تن
هر كيلوگرم 51,808 ریال
1399/04/14 10:50:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
420,000 ليتر
هر ليتر 43,202 ریال
1399/04/14 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 720 ریال
1399/04/14 11:00:00
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
150,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 11:10:00
برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)
250,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 11:20:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 720 ریال
1399/04/14 11:30:00
برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)
250,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 11:40:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 720 ریال
1399/04/14 11:50:00
برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)
250,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 12:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 720 ریال
1399/04/14 12:10:00
برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)
250,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 12:20:00
برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
200,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 720 ریال
1399/04/14 12:30:00
برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)
250,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 720 ریال
1399/04/14 12:40:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 320 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/04/15 13:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
90,000
-
510,000
هر ليتر 43,202 ریال
3.888 میلیارد ريال
1399/04/09
10:10:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه