تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.2 میلیون ليتر
هر ليتر 93,054 ریال
1399/12/09 10:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 96,830 ریال
1399/12/09 10:10:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
هر ليتر 100,962 ریال
1399/12/09 10:20:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 103,336 ریال
1399/12/09 10:30:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
4,000 تن
هر كيلوگرم 86,170 ریال
1399/12/09 10:40:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
5,000 تن
هر كيلوگرم 100,206 ریال
1399/12/09 10:50:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 555 ریال
1399/12/09 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 555 ریال
1399/12/09 11:10:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
45,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/09 11:20:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/09 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر مترمكعب 500 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/10 12:30:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
60,000 تن
هر تن -45 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/10 13:00:00
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
500 تن
هر كيلوگرم 505 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/10 13:30:00
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -65 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/10 14:00:00
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن -43 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/12 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
20
120
860
هر كيلوگرم 103,336 ریال
14.467 میلیارد ريال
1399/12/03
13:15:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
60,000
-
948,000
هر ليتر 96,454 ریال
5.787 میلیارد ريال
1399/12/04
10:15:00
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
342,000
42,000
624,000
هر ليتر 99,570 ریال
38.235 میلیارد ريال
1399/12/04
10:20:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
60,000
30,000
2.61 میلیون
هر ليتر 93,054 ریال
8.375 میلیارد ريال
1399/12/04
10:25:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
120,000
-
888,000
هر ليتر 97,486 ریال
11.698 میلیارد ريال
1399/12/04
10:45:00
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
950
75
1,475
هر كيلوگرم 123,063 ریال
126.14 میلیارد ريال
1399/12/05
10:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه