تحقیق و توسعه

عنوانتوضیحات 
مکانیزم قیمت گذاری در بورس های برقمکانیزم قیمت گذاری در بورس های برق دریافت فایل
انرژی و حامل های آنگزارش پیش رو به بیان مفهوم انرژی و حامل های آن می پردازد دریافت فایل
صندوق هاي كالايي قابل معامله در بورسبازار صندوق كالايي قابل معامله در بورس را در يك سيستم بزرگتر و تحت زيرمجموعه ETP ها یا صندوقهای مبتنی بر محصولات قابل معامله در بورس ها بايد مطالعه كرد. دریافت فایل
گزارش معاملات در بورس هاي برق گزارش معاملات در بورس هاي برق دریافت فایل
گزارش کاربری کالاهای انرژیگزارش کاربری کالاهای انرژی دریافت فایل