اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 420 0
قیمت پایانی 420
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 380
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/07/21
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/07/21
420
420
420
1
1,000
10.08 میلیون