ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پتروشیمی تبریزبرش 4 کربنه(رافینیت)رینگ داخلی و بین الملل1399/03/251399/04/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
کربنات سدیم کاوهمیعانات گازیرینگ داخلی و بین الملل1399/02/211399/03/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شیمی بافتMTBEرینگ داخلی و بین الملل1399/03/111399/03/18 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس- نیروگاه خلیج فارسبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/02/071399/02/21 دریافت فایل برق
شیمی بافترافینیت 2رینگ داخلی و بین الملل1398/12/201398/12/26 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
خمیرمایه و الکل رازیاتانول 96 درجهرینگ داخلی و بین الملل1398/11/201398/12/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
توسعه منابع آب و نیروی ایرانبرق نیروگاه رودبار لرستانرینگ داخلی و بین الملل1398/06/241398/12/03 دریافت فایل برق
پالایش نفت امام خمینی شازندته مانده تصفیه شده برج تقطیر (ATR140)رینگ داخلی و بین الملل1398/11/191398/11/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت امام خمینی شازندنرمال هگزانرینگ داخلی و بین الملل1398/11/011398/11/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت امام خمینی شازندپروپیلنرینگ داخلی و بین الملل1398/11/011398/11/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
نفت خام سبک توسعه و مهندسی سروک آذر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1398/05/141398/06/17 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/06/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/12/261397/01/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/10/091396/11/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1396/10/161396/11/01 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
123


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
نیروگاه جهرم نیروگاه جهرم دریافت فایل 1398/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ماهشهر واحدهای 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14