ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
شرکت پتروشیمی بوشهرنیتروژن مايعرینگ داخلی و بین الملل1399/11/071399/11/18 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی تبریزبرش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9)رینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/11/06 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق بیستون - نیروگاه بیستونبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/13 دریافت فایل برق
شرکت تولید نیروی برق بیستون - نیروگاه اسلام آبادبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/13 دریافت فایل برق
شرکت مولد برق يزد- نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزدبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/10/02 دریافت فایل برق
شرکت پتروشیمی غدیرنیتروژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1399/07/201399/09/25 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید برق گناوه مپنا )سهامی خاص( نیروگاه سیکل ترکیبی گناوهبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/09/161399/09/18 دریافت فایل برق
شرکت متانول کاوهاکسیژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1399/09/081399/09/18 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح نیروگاه شهید مفتحبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/07/201399/09/18 دریافت فایل برق
شرکت تولید نیروی برق فارس نیروگاه گازی کنگانبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/08/181399/09/11 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان 1399/11/181399/12/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
ته مانده برج تقطیر (AR)شرکت پالایش نفت کرمانشاه1399/11/181399/12/02 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (40،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتی (20،000 میلیارد ریال)شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1399/11/181399/11/26 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1399/06/181399/11/19 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر1399/09/081399/09/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر1399/09/181399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی1399/09/081399/09/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتیشرکت ملی نفت ایران1399/04/281399/05/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
1234


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت شیروان نیروگاه شیروان دریافت فایل 1399/05/28
نیروگاه جهرم نیروگاه جهرم دریافت فایل 1398/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ماهشهر واحدهای 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14