ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
نفت سپاهاناکسترکترینگ داخلی و بین الملل1396/05/251396/05/30 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهبلندینگ حلال 410رینگ داخلی و بین الملل1396/05/161396/05/22 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت کرمانشاهنفت کوره 280رینگ داخلی و بین الملل1396/05/161396/05/22 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
سامان کاوش طبسزغال سنگرینگ داخلی و بین الملل1396/05/161396/05/22 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی فجرنیتروژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1396/04/211396/04/26 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اطلس جهان دیزلهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد LHC-A-85 رینگ بین الملل1396/04/181396/05/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اطلس جهان دیزلهیدروکربن سبک حاصل از برش دوم نفتای وارداتیرینگ بین الملل1396/04/181396/05/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اطلس جهان دیزلهیدروکربن سبک حاصل از برش اول نفتای وارداتیرینگ بین الملل1396/04/181396/05/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اطلس جهان دیزلهیدروکربن سبک حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبیرینگ بین الملل1396/04/181396/05/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پالایش نفت اطلس جهان دیزلهیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبیرینگ بین الملل1396/04/181396/05/02 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار عمده‌فروشی برق)1396/03/091396/03/29 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار خرده فروشی برق) 1396/03/091396/04/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقآرین ماهتاب گستر1395/11/091395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتدبیرسازان سرآمد1395/08/121395/09/15 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
گاز مایعپتروشیمی بندرامام1395/05/191395/07/10 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقپرشیان فولاد1395/05/191395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
بنزیننفت ستاره خلیج فارس1395/03/111395/04/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولید برق سنندج مپنا1395/03/111395/03/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبکسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت1394/11/031394/11/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت آریان ماهتاب گستر1394/11/031394/11/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12