PSB is being developed by Pooya Paridel.

در آینده ای نزدیک

تأمین برق صنایع از بورس انرژی


رئیس اداره عملیات بورس انرژی

بسیاری از نیروگاه‌ها سال‌ آینده برای انجام معاملات برق وارد بورس انرژی می‌شوند