PSB is being developed by Pooya Paridel.
در جریان معاملات امروز

نفتا یک تنه بورس انرژی را 100 میلیارد تومانی کرد


رشد 27 درصدی معاملات بورس انرژی در هفته اول شهریور

پا قدم هیات مدیره جدید بورس انرژی خوب بودوزیر نفت در گفتگوی ویژه خبری تصریح کرد

سالم ترین راه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، بورس انرژی است


تشکیل اولین جلسه هیأت مدیر بورس انرژی

مدیر عامل بورس انرژی برای یک دوره دوساله ابقا شد