PSB is being developed by Pooya Paridel.
معامله بیش از 43 میلیارد ریال برق در بورس انرژی ایران

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (یکشنبه 22 اسفند ماه 95)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 7,841 قرارداد معادل 143,379 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 43 میلیارد 130 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای میان باری، کم باری و پایه به ترتیب با متوسط قیمت  304,703 ،  295,915 و  300,442 ریال برمگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/01/22 گشايش یافتند و همچنین نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 95/12/26 در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آنها آغاز گردید.

همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد ستاره 961، 6870 قرارداد با ارزشی بالغ بر 27 میلیارد و 994 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 71 میلیارد و 124 میلیون ریال بالغ گردید.