PSB is being developed by Pooya Paridel.
رکورد معاملات ثانویه قراردادهای سلف با معامله 1140 میلیارد ریال طی روز معاملاتی جاری شکسته شد

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (سه‌شنبه 24 اسفند ماه 95)، در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد ستاره 961، 479,078 قرارداد با ارزشی قریب به 1140 میلیارد ریال معامله انجام پذیرفت. شایان ذکر است در روز جاری رکورد ارزش معاملات ثانویه قراردادهای سلف موازی استاندارد شکسته شد و با احتساب معاملات روز جاری ارزش این بازار در سال 95 به 14,893 میلیارد ریال رسید.

همچنین امروز بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 589 قرارداد معادل 14,336 مگاوات ساعت به ارزش بیش از3 میلیارد و 903 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بارپیک، میان‌باری، کم‌باری و بارپایه به ترتیب با متوسط قیمت 350,000، 270,030، 270,000 و 272,517 ریال برمگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/01/24 گشايش یافتند و همچنین نمادهاي بار پيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان‌باري روزانه و كم‌باري روزانه 95/12/28 و نمادهاي بار پيك هفتگی، بار پايه هفتگی، ميان باري هفتگی و كم باري هفتگی 95/12/28 در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آنها آغاز گردید.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 1143 میلیارد و 896 میلیون ریال بالغ گردید.