PSB is being developed by Pooya Paridel.
مشارکت 21 خریدار و 6 فروشنده در بازار برق بورس انرژی ایران

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (چهارشنبه 9 فروردین ماه 96)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 7225 قرارداد معادل 130,492 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 40 میلیارد و 464 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بارپایه، کم‌باری، میان‌باری و پیک به ترتیب با متوسط قیمت‌های 309,000 ، 300,000، 312,000 و 320,000 ریال برمگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطر نشان می‌گردد در بازار برق روز جاری تعداد 21 شرکت خریدار و 6 شرکت فروشنده مشارکت نموده‌اند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/02/08 گشايش یافتند و همچنین نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/01/12، 96/01/13، 96/01/14، 96/01/15، 96/01/16 و 96/01/17در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آنها آغاز گردید.