PSB is being developed by Pooya Paridel.
معامله بیش از 400 قرارداد سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 96)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 97 قرارداد معادل 2,328 مگاوات ساعت به ارزش 733 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بارپایه با متوسط قیمت 315,000 ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/03/23  گشايش یافتند و همچنین نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 96/02/28 در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آنها آغاز گردید.

همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد  ستاره 961، 343 قرارداد با ارزشی بالغ 840 میلیون ریال معامله گردید.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به یک میلیارد و 574 میلیون ریال بالغ گردید.