PSB is being developed by Pooya Paridel.
معامله 5645 قرارداد سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (چهارشنبه 27 بهمن ماه 95)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله  690 قرارداد معادل 6,240 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 2 میلیارد و 7 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای  کم‌باری و میان‌باری به ترتیب با متوسط قیمت 319,999 و 325,000 ریال برمگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطر نشان می‌گردد در بازار برق روز جاری تعداد 3 شرکت خریدار و 2 شرکت فروشنده مشارکت نموده‌اند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 95/12/27 گشايش یافتند و همچنین نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 95/12/01، 95/12/02 و 95/12/03 در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آنها آغاز گردید.

همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد سنندج 961، 5,234 قرارداد با ارزشی بالغ بر 21 میلیارد و 41 میلیون ریال و در نماد ستاره 951، 420 قرارداد با ارزشی بالغ بر 986 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 24 میلیارد و 35 میلیون ریال بالغ گردید.