PSB is being developed by Pooya Paridel.
" تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بهمن ماه سال 95 در بورس انرژی ایران "
" تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بهمن ماه سال 95 در بورس انرژی ایران "