PSB is being developed by Pooya Paridel.
" اطلاعیه افزایش ظرفیت قابل عرضه برخی شرکت‌های تولید نیروی برق در اسفندماه 95 در بازار برق بورس انرژی ایران"
" اطلاعیه افزایش ظرفیت قابل عرضه برخی شرکت‌های تولید نیروی برق در اسفندماه 95 در بازار برق بورس انرژی ایران"