PSB is being developed by Pooya Paridel.
اطلاعیه در خصوص آخرین روز کاری سال 1395 و تاریخ شروع به کار سال1396

با عنایت به مصوبه هیأت دولت در خصوص تعطیلی رسمی روز دوشنبه مورخ 30/12/1395، بورس انرژی ایران نیز مشابه سایر ارکان بازار سرمایه در این روز فعالیت نخواهد داشت.

لذا روز شنبه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه 1395 آخرین روز کاری بوده و روزهای 29 و 30 اسفندماه تعطیل رسمی است و روز شنبه 5 فروردین 1396 نخستین روز کاری بورس انرژی ایران خواهد بود.