PSB is being developed by Pooya Paridel.
تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در فروردین ماه سال 96
" تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در فروردین ماه سال 96 "