لیست کارگزاران

شرکتمدیر عامل آدرس تلفن وب سایت
تواناحمیدرضا طریقی 42906 https://kmsco.ir/
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری 85510 https://aban.net
آتی ساز بازارحسین مساح بوانی 88961510-88961505 http://atsb.ir
آراد ایرانیانعبداله سالم 66744260 http://www.aradbourse.com
اردیبهشت ایرانیاناردشیر مردان پور پینوندی 82446 و 82467701 https://www.oibourse.com
آرمان تدبیر نقش جهانبهادر شمس 86080513 https://armanbroker.ir/
آرمون بورس صادق قاسمی 84708122 https://www.armoonbourse.com
آفتاب درخشان خاورمیانهنادر اسدی نهاری(سرپرست) 88497582-6 http://www.mesbroker.com
اقتصاد بیدارسیدرضا اعجازی 42029000 http://www.eghtesadbroker.ir
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی 82154000 http://www.agahbroker.com
امین آویدغلامرضا گل گیر 42366228 https://www.aminavid.com
امین سهمامیر سیدی 75036000 http://www.aminsahm.com
ایساتیس پویامحسن عبداللهی 66747767-8 http://www.ipb.ir
آینده نگر خوارزمیحسن قاسمی 61914101 http://www.kharazmibroker.com
بانک انصارامین آذریان 86081247-86082146 http://www.pgkbroker.ir
بانک آیندهغلامعباس ترابی 42764000 http://www.tbsc.ir
بانک پاسارگاد محمد عابد 88101723 http://www.pasargadbroker.com
بانک تجارت حسین مقدم 88720296-24853304-24853400 http://www.bt-broker.com
بانک توسعه صادراتمحمد ثریانژاد 88306005 http://www.edbibroker.com
بانک خاورمیانهعلیرضا قنبر عباسی 86080919 http://www.mebbco.com
بانک دیحسین دیده خانی 88932494 https://www.daybankbroker.com
بانک رفاه کارگرانعباس کشوری 88373220 http://www.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور 88774669-71 https://samanbourse.com
بانک سپهسیدابراهیم عنایت 88556429-30 http://www.sepahbourse.com
بانک صادرات ایرانمهدی کباری 02191077700- 02142359 http://saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنمحمد مشاری 88511535 http://www.smbroker.ir
بانک کارآفرینعلیرضا فهیمی 22655911 http://www.karafarinbrokerage.com
بانک کشاورزیحیدر سلیتی 88705580 http://www.agribourse.com
بانک مسکنمحمد مهدی بحرالعلوم 75241000 http://www.maskanbourse.com
بانک ملتمهدی پورستار 88719869 https://www.mellatbroker.com
بانک ملی ایران حسام الدین جعفری ندوشن 84359422-84359402 http://www.bmibourse.com
باهنر فرزین ابوالعلایی 88727666 http://bahonarbrokerage.com
بهمنسید محمود یاسینی اردکانی 83326 http://www.bahmanbroker.com
بورس بهگزینمحمد مفید چپردار 42846 http://www.behgozinbroker.com
بورس بیمه ایرانمهدی محمود رباطی 88108412 http://bimehiranbroker.com/
پارس ایده بنیانژاک نصیری 88497596 http://pi.rhbroker.com
پارسیانمحسن نامداری 87148-(داخلی 127-122) http://www.parsianbroker.com
پیشگامان بهپرورعاطفه حقیقی نیا 66475520-66475583 http://www.behbourse.com
تامین سرمایه نوینعباس دهقان مدیسه 86791000 http://www.novinib.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی 88756238 http://www.tadbirgar.com
تدبیرگران فردا محمد باغستانی 82428-داخلی502 http://www.tadbirbroker.com
توازن بازارهنریک وسکانیانس اعقان 88627169 http://tavazonex.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی 42094000 http://www.tsd-broker.com
توسعه سهندکیارش هومن 021-74619 https://sahandbroker.com/
توسعه فردا بهمن سیدزارع 88215904 https://www.fardabroker.com
حافظمحمدصادق احمدیان طاهری 88729810-18 http://www.hafezbourse.com
خبرگان سهامسیروان امینی 88787384-88781432 http://www.khobregan.com
دانایاناحمد کاظمی 91078000 http://www.arya-bourse.ir/
دنیای خبرهسید مهدی سید مطهری 66741779 http://www.dkhobreh.com
دنیای نوین محسن عدلی 02142649 https://donyayenovin.com/
راهبرد سرمایه گذاری ایران سهامحمید علیخانی 88645173-80 http://www.erahbord.com
راهنمای سرمایه گذارانشاهرخ بدیعی 66702570 http://www.rahnamabroker.com
رضویمحسن محمدی 27631201 http://www.rbc.ir
سپهر باستانسعید جمالی 88801979 http://www.sepehrebastan.com
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش 66465778-66467063-66467132-66465965 http://www.sjbourse.com
سرمایه گذاری ملی ایرانزهرا بردباری 02142353000 https://www.nibi.ir/
سرمایه و دانش امیرعلی مستخدمین حسینی 66743087 http://www.ckbroker.com
سهم آشناناصر کشاورز 22148223-22148762 http://www.abco.ir
سی ولکس محمودرضا الهی فرد 71029 داخلی200 http://www.seavolexkala.com
سینا رامین ملماسی 88924977-80 https://www.sinabroker.ir/
شهرمحمد گودرزی 88227158-88226143 http://www.bcityb.com
صبا تامینوحید حسن پور دبیر 42115000 https://sababroker.ir/
صبا جهاد علیرضا مرادی 63486165-8 http://www.sjb.co.ir
فارابیرحمان بابازاده 88106101 http://www.irfarabi.com
کالای خاور میانهمحمدحسن کمال آبادی 87168 http://www.mecbroker.com
مبین سرمایه محمدعلی محمدی 88382904-7 http://www.mobinsb.com
مدبر آسیاحسن رضائی پور 88735680-88735142 https://emodabber.com
مفید هادی مهری 81901100 http://www.emofid.com
ملل پویاکمال خان‌زاده 42584201 https://www.melalsecurities.com
مهرآفریناسماعیل فوادیان 83570 http://www.mehrbroker.com
مهراقتصادایرانیان- 42919450 www.meibourse.com
نگاه نوینمهدی میرشاه محمد 88903445 http://www.pegahbourse.ir
نمادشاهدانعلی جمالی 88942179 http://www.shahedanbroker.com
نهایت نگرسید وحید وحیدی 84450 http://www.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهمحسن عینی 82450 http://www.noandishan.ir