ساير اطلاعيه ها و گزارش ها بازار مشتقه

تاریخ عنوان
1402/06/29 اطلاعیه حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در اوراق گواهی ظرفیت نقدی
1402/06/07 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1402/05/29 اطلاعیه تغییر حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در اوراق گواهی ظرفیت نقدی
1402/03/09 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی میعانات گازی پارس جنوبی سررسید شهریور ماه 1402
1402/03/09 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفت خام سنگین سررسید شهریور ماه 1402
1402/03/06 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برق سبز 14020306
1402/03/03 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه041)
1402/02/31 اطلاعيه آغاز معاملات تالار برق سبز بورس انرژی ایران
1402/02/31 اطلاعیه معاملاتی در تالار برق سبز بورس انرژی ایران (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01 / 04 / 1402 )
1402/02/31 اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارش در تالار برق سبز بورس انرژی ایران
1402/01/27 اطلاعیه امکان انجام معاملات بلوکی اوراق گواهی سپرده حامل‌های انرژی
1402/01/21 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1401/12/28 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا031)
1401/12/23 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنیرو041)
1401/12/23 اطلاعیه ساعات معاملاتی در ایام نوروز 1402
1401/12/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید شهریور ماه 1402
1401/12/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید شهریورماه 1402
1401/09/27 اطلاعیه تعیین محدودیت حجم سفارش در معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر
1401/09/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید خرداد ماه 1402
1401/09/14 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید خرداد ماه 1402
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا033)
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان (نماد سپنتا032)
1401/08/29 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برش پنتان صادراتی پتروپالایش کنگان(نماد سپنتا031)
1401/08/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید فروردین ماه 1402
1401/08/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید فروردین ماه 1402
1401/07/12 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در ششمین سال معاملاتی گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا(نماد پرند)"
1401/07/11 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام پنجمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)
1401/05/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید آذرماه 1401
1401/05/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید آذرماه 1401
1401/05/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/06/017
1401/05/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/06/17
1401/04/20 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی مرجان(نماد سمتا031)
1401/04/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/05/017
1401/04/11 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید1401/05/17
1401/03/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید مهر ماه 1401
1401/03/11 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید مهر ماه 1401
1401/02/28 " اطلاعيه امكان انجام معاملات بلوكي اوراق گواهي ظرفيت در بورس انرژي ايران"
1401/02/18 اطلاعیه امکان انجام معاملات بلوکی اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی
1401/02/10 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک سررسید شهریورماه 1401
1401/02/10 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول سررسید شهریورماه 1401
1401/02/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی نفتای سبک سررسید 1401/03/17
1401/02/10 اطلاعیه تحویل قراردادهای آتی متانول سررسید 1401/03/17
1401/01/17 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1401/01/10 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (نماد سنیرو021)
1401/01/09 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا025)
1401/01/07 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نماد سنیرو021
1401/01/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر در نماد سمتا025
1400/12/28 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران (نماد سنیرو021)
1400/12/24 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (نماد سنیرو021)
1400/12/22 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد متانول پتروشیمی بوشهر (نماد سمتا025)
1400/12/18 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنیرو021)
1400/12/18 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نمادهای سحرا023 و سحرا024)
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک مرداد ماه 1401
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک تیر ماه 1401
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی نفتای سبک خرداد ماه 1401
1400/12/15 اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی متانول خرداد ماه 1401
1400/12/15 پیام ناظر: آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان (نماد سبرق022)
1400/12/14 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا024
1400/12/14 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا023
1400/12/08 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه‌ای گیلان در نماد سبرق022
1400/12/08 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا024
1400/12/08 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا023
1400/12/04 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 024)
1400/12/04 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 023)
1400/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 023 و سحرا 024)
1400/12/02 پیام ناظر: عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی گیلان در نماد سبرق022
1400/11/30 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق صادراتی گیلان (نماد سبرق 022)
1400/11/24 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران"
1400/09/16 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1400/09/15 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه سپهر از طریق کارگزاری خبرگان سهام برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نماد (سکوثر 021)
1400/09/13 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (نماد سکوثر 021)
1400/09/10 اطلاعیه بروزرسانی مشخصات قرارداد سلف برق (بازار عمده فروشی برق)
1400/09/09 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد برق شركت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
1400/09/09 اطلاعیه تغییر ساعت معاملاتی در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران از تاریخ 1400/09/15
1400/09/07 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سکوثر 021)
1400/08/26 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1400/08/26 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 1400/08/26
1400/08/09 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 1400/08/09
1400/07/25 اطلاعیه امکان انجام معامله برق بر روی نمادهای با دوره تحویل فصلی در بازار مشتقه بورس انرژی ایران
1400/07/19 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران"
1400/07/12 " اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ12/07/1400"
1400/07/12 اطلاعیه تمدید ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ12/07/1400
1400/07/12 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در پنجمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
1400/07/11 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1400/07/11 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد ساباد 021)
1400/07/10 " اطلاعیه مهم در خصوص اتمام چهارمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)"
1400/07/07 آغاز معاملات ثانویه قرارداد های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1400/07/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از طریق کارگزاری پارسیان برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد ساباد021)
1400/06/30 اطلاعیه تمدید ساعت معاملاتی در بازار مشتقه بورس انرژی ایران
1400/06/30 عرضه اولیه قراردا‌های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1400/06/29 تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بازار برق بورس انرژی ایران
1400/06/29 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان در نماد ساباد 021
1400/06/28 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در نمادهای سنفت 4001، سنفت 4002 و سنفت4003
1400/06/27 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق آبادان (نماد "ساباد 021)
1400/06/27 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولید نیروی برق آبادان در نماد "ساباد 021"
1400/06/24 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (ساباد 021)
1400/06/24 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1400/04/28 اطلاعیه در خصوص حداقل میزان معاملات جهت کشف نرخ در معاملات اوراق گواهی ظرفیت نقدی
1400/04/20 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای بازار های سلف عمده‌فروشی برق و مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران
1400/03/31 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران"
1400/03/26 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏ های تحویل مشخص در سال 1401"
1400/03/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سکوثر 021)
1400/02/12 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل روزانه و هفتگی )-بازار خرده فروشی برق(ویژه مصرف‌کنندگان نهایی و سایر خریداران مجاز)
1399/12/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/12/99"
1399/12/27 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/12/27 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان (نماد سبرق 021)
1399/12/25 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/12/24 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در (نماد سبرق 021)"
1399/12/24 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان در نماد سبرق 021
1399/12/20 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق صادراتی شركت برق منطقه‌ای گیلان (نماد "سبرق 021") با شروع دوره تحویل 1/2/1402 به روش حراج ناپیوسته
1399/12/20 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نماد سنفت 014
1399/12/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 008، سنفت 009و سنفت 013
1399/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 014
1399/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 013
1399/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 009
1399/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 008
1399/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی در نمادهای سنفت 007، سنفت 010، سنفت 011 و سنفت 012
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 014
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 013
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت009
1399/12/17 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 008
1399/12/17 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سبرق 021)
1399/12/16 اطلاعیه شروع عرضه اولیه در نماد سنفت 012
1399/12/16 اطلاعیه شروع عرضه اولیه در نماد سنفت 011
1399/12/16 اطلاعیه شروع عرضه اولیه در نماد سنفت 010
1399/12/16 اطلاعیه شروع عرضه اولیه در نماد سنفت 007
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 012
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 011
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 010
1399/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 007
1399/12/13 اطلاعيه مظنه‌گيري اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/12/13 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمتا 011
1399/12/12 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 021)
1399/12/12 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022
1399/12/10 طلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
1399/12/10 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
1399/12/10 اطلاعیه شروع دوره عرضه اولیه در نماد سمتا 011
1399/12/09 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمتا 011"
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در (نماد سماه 021)"
1399/12/09 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 022)"
1399/12/06 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمتا011
1399/12/06 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/12/06 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 001 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1399/12/05 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 "
1399/12/04 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1399/12/04 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا022 "
1399/12/03 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001) "
1399/12/03 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 001)"
1399/12/03 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 022") با شروع دوره تحویل 01/01/1402 به روش حراج ناپیوسته"
1399/12/03 اطلاعیه معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/12/02 اطلاعیه در خصوص مظنه‌یابی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/12/02 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏ های تحویل مشخص در سال 1400"
1399/11/29 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021
1399/11/28 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 021
1399/11/27 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شركت توليدي آرين ماهتاب گستر(سهامی خاص) (نماد "سماه 021")
1399/11/27 اطلاعیه سررسید قرارداد‌های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/11/27 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 992
1399/11/27 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه021)
1399/11/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 022)
1399/11/25 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/11/12 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد ساذر 991
1399/11/07 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021"
1399/11/04 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد سحرا 021)"
1399/11/04 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/10/23 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021 "
1399/10/21 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نماد سحرا021
1399/10/21 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (نماد "سحرا 021")
1399/10/15 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سحرا 021)
1399/09/29 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 102
1399/09/24 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 102"
1399/09/23 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد "سمیعا 102"
1399/09/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمیعا 101
1399/09/10 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101
1399/09/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101
1399/09/04 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 101
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 006
1399/08/21 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت توسعۀ نفت و گاز صبا اروند در نماد سنفت 005
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 006
1399/08/18 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 005
1399/07/28 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1399/07/23 اطلاعیه در خصوص شروع معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد میعانات گازی شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان در نماد "سمیعا 002 "
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 102"
1399/07/23 اطلاعیه آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران در نماد "سنفت 101"
1399/07/20 اطلاعیه در خصوص شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 002
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 102
1399/07/20 اطلاعیه عرضه اولیه سنفت 101
1399/07/19 اطلاعیه عرضه اولیه سمیعا 002
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)
1399/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در چهارمین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 992 ، سنفت 994 و سنفت 996
1399/07/07 اطلاعیه در خصوص اتمام معاملات ثانویه نماد‌های سنفت 991 ، سنفت 993 و سنفت 995
1399/06/23 اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه ملت از طریق کارگزاری بانک ملت برای نماد "سمیعا 991"
1399/06/19 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنفت 004
1399/06/18 اطلاعیه روز عرضه اولیه اوراق سنفت004
1399/06/16 اطلاعیه عرضه اوراق سلف موازی در نماد سنفت 004
1399/06/02 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 02/06/99
1399/05/27 اطلاعیه شروع بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 001
1399/05/27 اطلاعیه شروع بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 001
1399/05/22 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 003
1399/05/22 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 002
1399/05/21 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد سنفت002 و سنفت003
1399/05/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سنفت 001
1399/05/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نماد سمیعا 001
1399/05/15 اطلاعیه عرضه اوراق سلف موازی در نماد سمیعا 001
1399/05/15 اطلاعیه عرضه اوراق سلف موازی در نماد سنفت 001
1399/05/14 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی در نماد سنفت001
1399/05/14 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی در نماد سمیعا001
1399/04/03 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1399/04/01 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1399/03/17 سررسید قرارداد‌های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1399/02/22 " نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران"
1399/02/20 اطلاعیه در خصوص اتمام بازارگردانی نماد سمانک 991
1399/01/31 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1398/12/28 اطلاعیه در خصوص ضوابط افشاي اطلاعات عرضه‌كنندگان و عرضه كالا در بازار برق بورس انرژي ايران
1398/12/25 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 991 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1398/12/24 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 001)"
1398/12/20 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای (نماد سماه 991) "
1398/12/20 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی (نماد سماه 991)"
1398/12/19 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش کلیه نمادهای با دوره تحویل ماهانه )-بازارعمده فروشی برق
1398/12/17 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی نماد "سماه 001"
1398/12/14 اطلاعیه در خصوص سررسید قراردادهای سلف موازی استاندارد نمادهای سنفت 981 و سنفت 982
1398/12/14 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 982
1398/12/07 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 001
1398/12/06 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمیعا 992
1398/12/05 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سماه 001
1398/12/05 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 001")
1398/12/04 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 001)
1398/12/03 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه نماد سمیعا 992
1398/11/30 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 992
1398/11/30 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نماد سمانک 981
1398/11/28 اطلاعیه عرضه سمیعا 992
1398/11/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله تابلوی اوراق گواهی ظرفیت
1398/11/20 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی ساذر 991
1398/11/19 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره ‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏ های تحویل مشخص در سال 1399"
1398/11/15 اطلاعیه شروع عرضه اولیه ساذر 991
1398/11/13 اطلاعیه عرضه اولیه نماد ساذر 991
1398/11/13 اطلاعیه عرضه سلف موازی استاندارد در نماد "ساذر 991"
1398/11/13 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی ساذر 991
1398/11/12 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 12/11/98"
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98"
1398/09/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/09/98"
1398/09/09 اطلاعیه‌ در خصوص الزامات قانونی متقاضیان ملزم به خرید اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی ایران
1398/08/27 اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/08/98
1398/08/18 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم جهت دریافت کد معاملاتی خریداران اوراق گواهی ظرفیت
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص اتمام دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)
1398/07/13 اطلاعیه مهم در خصوص بازارگردانی در سومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)
1398/07/13 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه در نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997
1398/07/08 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه نمادهای سنفت2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996 و 2997
1398/07/03 اطلاعیه شروع عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد در نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993 و 2994
1398/07/01 اطلاعیه شروع عرضه اولیه نماد های" سنفت 2991، سنفت 2992، سنفت 2993، سنفت 2994، سنفت 2995 ، سنفت 2996 وسنفت 2997"
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2997
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2996
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2995
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2994
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2993
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2992
1398/07/01 اطلاعیه عرضه سنفت 2991
1398/06/31 اطلاعیه شروع بازارگردانی سمیعا 991
1398/06/30 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 2991، 2992، 2993، 2994، 2995، 2996، 2997
1398/06/26 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمیعا 991
1398/06/25 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمیعا 991
1398/06/17 اطلاعيه شروع معاملات ثانویه نمادهای سنفت 991، سنفت 992، سنفت 993، سنفت 994، سنفت 995 و سنفت 996
1398/06/11 اطلاعيه شروع عرضه اولیه نمادهای سنفت 991، سنفت 992، سنفت 993، سنفت 994، سنفت 995 و سنفت 996
1398/06/09 اطلاعیه معاملاتی نمادهای سنفت 991- 992-993-994-995-996
1398/05/30 اطلاعیه مهم در خصوص تعیین نرخ ترانزیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران
1398/05/28 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 28/05/98"
1398/05/22 اطلاعیه در خصوص ساعت شروع ثبت سفارش اوراق مظنه یابی 198 و 298 در سامانه مظنه یابی بورس انرژی ایران
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص فرآیند ثبت سفارش در سامانه مظنه‌یابی بورس انرژی ایران
1398/05/20 اطلاعیه در خصوص مظنه گیری تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت
1398/04/23 اطلاعیه مهم در خصوص مقررات تعیین نرخ ترانزیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران
1398/02/28 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 991
1398/02/24 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 991
1398/02/22 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 991
1398/02/18 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سمانک 991
1398/02/16 اطلاعیه معاملاتی نماد سمانک 991
1398/02/04 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 981 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1398/01/28 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 981)
1398/01/07 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 991)"
1397/12/28 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 991)
1397/12/26 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991"
1397/12/25 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 982
1397/12/22 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 991"
1397/12/22 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 991") با شروع دوره تحویل 01/02/99 به روش حراج ناپیوسته"
1397/12/21 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه نمادهای سنفت 981، سنفت 982، سنفت 983، سنفت 984، سنفت 985 و سنفت 986
1397/12/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 982
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 986
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 985
1397/12/21 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 981
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 986
1397/12/20 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 985
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 984
1397/12/20 اطلاعیه روز شروع عرضه اولیه سنفت 983
1397/12/19 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 984
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 983
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 982
1397/12/19 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سنفت 981
1397/12/18 اطلاع رسانی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد
1397/12/18 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 982
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت 984
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت 986
1397/12/15 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت 985
1397/12/15 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 983
1397/12/15 اطلاع رسانی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد
1397/12/15 " اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فعالیت شرکت‌های خرده‌فروشی و اصلاح مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد برق دربورس انرژی ایران
1397/12/15 اطلاعیه شروع معاملات ثانویه سمانک 981
1397/12/14 اطلاعیه معاملاتی نماد سنفت983
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 981
1397/12/14 اطلاعیه عرضه اولیه نماد سنفت 982
1397/12/14 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (نماد سنفت981)
1397/12/13 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 982
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی سنفت 982
1397/12/13 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمانک 982)
1397/12/13 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 971 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1397/12/12 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمانک 981
1397/12/07 اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 971)
1397/12/06 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص در سال 1398"
1397/12/06 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه تمدن از طریق کارگزاری شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 971)
1397/12/05 اطلاعیه شروع عرضه اولیه سمانک 981
1397/12/04 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره 380
1397/12/01 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک عرضه شده توسط شرکت ملی نفت ایران در نماد "سمانک 981"
1397/12/01 اطلاعیه عرضه اولیه سمانک 981
1397/11/30 اطلاعیه معاملاتی نماد سمانک 981
1397/11/09 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سبندر 971 "
1397/11/06 اطلاعیه در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قرارداد های سلف موازی استاندارد در نماد "سبندر971"
1397/11/03 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی نماد "سبندر971"
1397/11/03 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سنفت 971 "
1397/11/01 اطلاعیه در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قرارداد های سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در نماد "سنفت 971"
1397/10/30 نیروگا ه های دارای قابلیت عرضه در بورس انرژی ایران
1397/10/30 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی در نماد "سنفت 971"
1397/10/19 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 19/10/97"
1397/10/18 " تامین منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران "
1397/10/11 " اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فعالیت شرکت‌های خرده‌فروشی در بازار برق بورس انرژی ایران"
1397/09/12 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1397/09/11 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سمپنا 971 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1397/09/11 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا (نماد سمپنا 971) "
1397/07/08 "اطلاعیه مهم در خصوص دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)"
1397/06/20 "اطلاعیه مهم در خصوص تامين انرژي برق انشعاب هاي برق صنعتي با قدرت بيش از 5 مگاوات توسط شرکت‌های خرده‌فروشی در بورس انرژی ایران"
1397/04/31 " توقف نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مپنا (پرند)"
1397/03/22 " تامین منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران "
1397/02/17 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 981)"
1397/02/10 " اطلاعیه عدم گشایش نمادهای با دوره مصرف" کم‌باری، میان باری و بارپیک" در دوره یکم تا هفتم خردادماه 97"
1397/02/05 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 981"
1397/01/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/01/97"
1396/12/27 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 971)"
1396/12/21 "اطلاعیه تغییر در سامانه معاملاتی کارگزاران بورس انرژی ایران (نامک) برای عرضه‌های برق در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران"
1396/12/16 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 961 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1396/12/13 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971
1396/12/09 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971"
1396/12/09 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 971")
1396/12/06 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره ‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص در سال 1397"
1396/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 971)
1396/12/02 "اطلاعیه مهم در خصوص پیگیری تسریع فرآیند دریافت کد معاملاتی مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران"
1396/11/14 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد گاز مایع
1396/11/14 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/11/11 اطلاعیه شروع بازارگردانی سبندر971
1396/11/11 اطلاعیه شروع بازارگردانی سنفت 971
1396/11/09 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گازمایع بندرامام
1396/11/09 تغییر ساعت عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971
1396/11/07 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971
1396/11/04 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندار گاز مایع شرکت پتروشیمی بندر امام
1396/11/03 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/11/03 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
1396/11/01 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/09/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمپنا 971
1396/09/12 " نخستین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آذر ماه سال 96 "
1396/09/12 " اصلاعیه مهم در خصوص بروز رسانی سامانه معاملات و حذف سفارش‌های فعال توسط شرکت‌های کارگزاری حداکثر تا تاریخ 96/09/22"
1396/09/11 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971"
1396/09/08 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971"
1396/09/07 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت گروه مپنا (نماد "سمپنا 971")"
1396/08/24 " دومین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آبان ماه سال 96 "
1396/08/24 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سنندج 961 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1396/08/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمپنا 971)
1396/08/20 " اطلاعیه ثبت ظرفیت قابل عرضه شرکت‎های تولید نیروی برق برای زمستان 96 در بازار برق بورس انرژی ایران "
1396/08/17 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) "
1396/08/17 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) "
1396/08/13 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)"
1396/08/07 " نخستین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آبان ماه سال 96 "
1396/07/23 " تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران "
1396/07/18 اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص از دی تا اسفند ماه 1396"
1396/07/16 اطلاعیه در خصوص ادامه پذیره‌نویسی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد "پرند")
1396/07/16 تمديد مدت زمان پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
1396/07/15 اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارش در پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد "پرند")
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري
1396/07/12 " دومین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مهر ماه سال 96 "
1396/07/10 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مهر ماه سال 96 "
1396/07/03 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله (پرند)
1396/07/03 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بازار مشتقه"
1396/07/01 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/28 " اطلاعیه مهم در ارتباط با حداقل تعداد سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اعم از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صندوق‌های کالایی"
1396/06/28 " اطلاعیه مهم در ارتباط با نرخ کارمزد پذیرش و معاملات بورس انرژی ایران در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله "
1396/06/26 " اطلاعیه مهم در ارتباط با فرم‌های جدید در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران"
1396/06/26 " اطلاعیه مهم در ارتباط با روزهای معاملاتی و ساعت شروع و پایان جلسه معاملاتی بازار "سایر اوراق بهادار قابل معامله" و تغییر ساعات جلسات معاملاتی" اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر"
1396/06/21 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/14 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/06 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/05/31 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده معاملات مصرفکنندگان بزرگ برق در بازارهای فیزیکی و مشتقه"
1396/05/31 "اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارشدر نمادهای معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق ویژه مصرف‌کنندگان نهایی وشرکتهای خرده‌فروشی برق (بازار مصرفکنندگان بزرگ) "
1396/05/30 "به روزرسانی اطلاعیه نحوه اجرای بند 5 مصوبه شماره 100/20/50373/95 مورخ 07/12/95 وزیر محترم نیرو در ارتباط با قیمت برق متقاضیان جدید بالای 5 مگاوات"
1396/05/25 " انتشار اطلاعیه های معاملاتی نمادهای با دوره تحویل ماهانه-ویژه مصرف کنندگان نهایی وشرکتهای خرده فروشی برق (بازار خرده فروشی برق)"
1396/05/25 فرآیندها و مراحل لازم جهت آغاز فعالیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای 5 مگاوات-بازار خرده فروشی برق
1396/05/25 فرآیندها و مراحل لازم جهت آغاز فعالیت شرکتهای خرده‌فروشی برق-بازار خرده فروشی برق
1396/05/24 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه آرمان از طریق کارگزاری بانک شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد بنزین اکتان 90 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نماد "ستاره 961"
1396/05/16 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "
1396/05/09 اطلاعیه در خصوص نحوه اجرای بند 5 مصوبه شماره 100/20/50373/95 مورخ 07/12/95 وزیر محترم نیرو در ارتباط با قیمت برق متقاضیان جدید بالای 5 مگاوات
1396/05/01 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "
1396/04/17 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در تیر ماه سال 96 "
1396/04/11 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق از مرداد تا اسفند ماه 1396"
1396/04/10 " اطلاعیه بسیار مهم در خصوص اعمال تغییرات در مشخصات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران از روز جاری مورخ 10/04/96"
1396/03/30 انتشار اطلاعیه های معاملاتی نمادهای با دوره تحویل هفتگی و روزانه طبق تغییرات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق
1396/03/29 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص نحوه گشایش ، طول دوره معاملاتی و توقف نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد
1396/03/29 " تغییرات و اصلاحات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دوره‏های مصرف" معین و "دوره‏های تحویل" مشخص"-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمده فروشی برق)"
1396/03/08 اطلاعیه ثبت ظرفیت قابل عرضه شرکتهای تولیدکننده برق در تیرماه 96 در بازار برق بورس انرژی ایران
1396/02/27 اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در تیرماه 1396
1396/02/20 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم و روند نمای اجرایی صدور کد معاملاتی برای مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای 5 مگاوات
1396/02/20 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص قیمت مبنا در قراردادهای کشف پریمیوم رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی "
1396/01/29 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در خرداد ماه 1396"
1395/12/22 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 961)
1395/12/18 اطلاعیه تمدید پروانه‌ شرکت‌های خرده فروشی برق
1395/12/18 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961"
1395/12/01 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در فروردین و اردیبهشت ماه 1396"
1395/12/01 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 951 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1395/11/19 " تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بهمن ماه سال 95 در بورس انرژی ایران "
1395/11/19 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه آرمان از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 951) "
1395/10/07 تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در دی ماه سال 95 در بورس انرژی ایران
1394/07/04 تخصیص بخش اول منابع مالی مهر ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/07/01 اطلاعیه تغییر سقف مجاز قابل تحویل و نرخ تأمین وجه شرکت‎های توزیع نیروی برق و ظرفیت مجاز قابل عرضه شرکت¬های تولید برق در مهر ماه 94 در بازار برق بورس انرژی ایران
1394/06/30 تخصیص بخش چهارم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/06/25 تخصیص بخش سوم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/10 تخصیص بخش دوم اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/06 اطلاعیه استعلام از هیئت تنظیم در ارتباط بامعاملات شرکتهای خرده فروشی برق
1394/05/06 تخصیص بخش اول اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی