اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل تن 480 - نقديآرمون بورس1402/07/0813:15:00 -
سبد پایه 102 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی سبد 1 - نقديآرمون بورس1402/07/0811:50:00 -
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی تن 3,000 - نقديبانک رفاه کارگران1402/07/0811:40:00 -
برش بوتان (به جز بنزین و گازوئیل)(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی تن 2,000 - نقديبانک پاسارگاد1402/07/0811:30:00 -
آیزوفید شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی (فرعی) تن 10,000 - نقديبانک رفاه کارگران1402/07/0811:20:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 500 - نقديآرمون بورس1402/07/0811:10:00 -
روغن سنگین قطرانی پالایش قطران ذغالسنگ در رینگ داخلی تن 500 - نقديبهگزين1402/07/0811:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي تن 500 - نسيهبانک تجارت1402/07/0810:50:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 500 - نقديآرمون بورس1402/07/0810:40:00 -
نرمال پنتان (پنتان) شرکت اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی تن 90 - نقديبانک صنعت و معدن1402/07/0810:25:00 -
نرمال هگزان شرکت اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی تن 200 - نقديبانک صنعت و معدن1402/07/0810:15:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 300 - نقديآرمون بورس1402/07/0810:10:00 -
هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری رفینیت با کد شناسایی 773970101 اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی تن 2,000 - نقديبانک صنعت و معدن1402/07/0810:05:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي ليتر 1.2 میلیون 600,000 نقديآرمون بورس1402/07/0810:00:00 -