تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
15.995 میلیارد
تعداد کل معاملات 1
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 285,100 ریال
1402/07/08 10:40:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 285,100 ریال
1402/07/08 10:50:00
روغن سنگین قطرانی پالایش قطران ذغالسنگ در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 202,271 ریال
1402/07/08 11:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 239,397 ریال
1402/07/08 11:10:00
آیزوفید شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی (فرعی)
10,000 تن
هر كيلوگرم 239,397 ریال
1402/07/08 11:20:00
برش بوتان (به جز بنزین و گازوئیل)(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی) شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 213,275 ریال
1402/07/08 11:30:00
بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 339,145 ریال
1402/07/08 11:40:00
سبد پایه 102 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
1 سبد
هر سبد 1,418.914 میلیارد ریال
1402/07/08 11:50:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل
480 تن
هر تن 565 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1402/07/08 13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
1,425
750
825
هر كيلوگرم 285,100 ریال
620.092 میلیارد ريال
1402/07/03
10:15:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
100
75
7,825
هر كيلوگرم 285,100 ریال
49.892 میلیارد ريال
1402/07/04
10:25:00
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
168,000
-
336,000
هر ليتر 264,276 ریال
44.398 میلیارد ريال
1402/07/05
10:20:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
330,000
30,000
144,000
هر ليتر 261,852 ریال
94.267 میلیارد ريال
1402/07/05
10:55:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
هیدروکربن سبک حاصل از برش گیری رفینیت با کد شناسایی 773970101 اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی
2,000 تن
60
60
هر كيلوگرم 266,582ریال
15.995 میلیارد ريال
1402/07/08
10:05:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.2 میلیون ليتر
-
-
-
- ريال
1402/07/08
10:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
300 مترمكعب
-
-
-
- ريال
1402/07/08
10:10:00
نرمال هگزان شرکت اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی
200 تن
-
-
-
- ريال
1402/07/08
10:15:00
نرمال پنتان (پنتان) شرکت اکسیر حلال عسلویه در رینگ داخلی
90 تن
-
-
-
- ريال
1402/07/08
10:25:00