تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
اکسیژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
315 تن
هر كيلوگرم 33,000 ریال
1400/05/04 10:05:00
زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 35,020 ریال
1400/05/04 10:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 526 ریال
1400/05/04 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 526 ریال
1400/05/04 11:05:00
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 526 ریال
1400/05/04 11:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 526 ریال
1400/05/04 11:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
60,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 526 ریال
1400/05/04 11:20:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
70,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 610 ریال
1400/05/04 11:25:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 585 ریال
1400/05/04 11:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 604 ریال
1400/05/04 11:35:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 583 ریال
1400/05/04 11:40:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه
20,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 1,000 ریال
1400/05/04 11:45:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی با کد 351380153 شرکت پتروپالایش نیک یزد در رینگ بین الملل
200 تن
هر تن 555 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/04 13:50:00
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
1,000 تن
هر تن 570 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 12:30:00
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل
5,000 تن
هر تن 610 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 12:40:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 530 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 13:50:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 530 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 530 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:10:00
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:20:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 530 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:20:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:40:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:50:00
گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل(عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
2,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/05/05 14:50:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه