تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
400 تن
هر كيلوگرم 229,212 ریال
1401/03/07 10:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 217,959 ریال
1401/03/07 10:05:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
600 تن
هر كيلوگرم 192,468 ریال
1401/03/07 10:10:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.2 میلیون ليتر
هر ليتر 210,525 ریال
1401/03/07 10:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا - دوجانبه
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 583 ریال
1401/03/07 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 595 ریال
1401/03/07 11:05:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
15,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 616 ریال
1401/03/07 11:10:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
هیدروکربن حاصل از برش اول میعانات گازی پارس جنوبی با کد شناسایی 762470158 شرکت پالایش نفت آفتاب در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن -75 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/07 12:15:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
120,000 تن
هر تن -33 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/08 13:45:00
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
175,000 تن
هر تن -34.8 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/08 14:00:00
گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل
6,000 تن
هر تن 550 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/08 14:15:00
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
32,000 تن
هر تن -30 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1401/03/09 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
1,500
-
500
هر كيلوگرم 229,212 ریال
343.818 میلیارد ريال
1401/03/02
10:33:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
30,000
-
2.01 میلیون
هر ليتر 210,525 ریال
6.316 میلیارد ريال
1401/03/04
10:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی
1.2 میلیون
-
1.8 میلیون
هر ليتر 193,828 ریال
232.594 میلیارد ريال
1401/03/04
14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه