ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
شرکت پتروشیمی رجالبرش پروپانرینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/03/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بهتاز شیمیهيدروكربن سبك حاصل از برش اول ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110103رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/02/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی بهتاز شیمیهيدروكربن سبك حاصل از برش دوم ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110104رینگ داخلی و بین الملل1401/02/201401/02/28 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت کانی کربن طبس زغالسنگ بیتومینه حرارتی رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/02/04 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پترو پالایش کاسپین شیمی پاسارگادهيدروكربن سبك حاصل از برش دوم ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110104رینگ بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی ایلام بنزین پیرولیزرینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس کنسانتره ذغالسنگ رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پالایش پارسیان سپهر نفتای سبک رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پتروشیمی ایلام پروپیلن رینگ داخلی و بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پترو پالایش کاسپین شیمی پاسارگادهيدروكربن سبك حاصل از برش اول ميعانات گازي پارس جنوبی شیرین سازی نشده (ترش) كد 111110103 رینگ بین الملل1401/01/161401/01/23 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقشرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران1400/12/141400/12/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی متانول در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
نفتای سبکامیدنامه پذيرش و درج قرارداد آتی نفتا سبک در بازار مشتقه1400/04/201400/12/15 دریافت فایل قرارداد آتی
برقشرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی1400/09/171400/10/13 دریافت فایل برق
نفت خام سنگین صادراتیشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1400/09/171400/10/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی مرجان1400/09/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
برقشـرکـت بــرق منطقه¬ای گـیلان1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
متانولشرکت پتروشیمی بوشهر 1400/08/161400/09/14 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت خام سبک داخلیوزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1400/06/221400/06/24 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولید نیروی برق آبادان 1400/04/201400/05/09 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12345


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/25 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه دریافت فایل 1400/10/13
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه کاسپین دریافت فایل 1400/07/27
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 2 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه علی آباد گلستان دریافت فایل 1400/05/05
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه هریس دریافت فایل 1400/01/15
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه جهرم دریافت فایل 1399/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه زاهدان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدینیروگاه طرشت دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان دریافت فایل 1399/12/16
اوراق گواهی ظرفیت نقدیواحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه هنگام دریافت فایل 1399/12/16
12